<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3906484&amp;fmt=gif">

Lumi Connect - Support

Aan de slag

Wat is Lumi Connect?

Wat is Lumi Connect?

Wat betekenen de knoppen status?

Wat betekenen de knoppen status?

In welke taal wordt het Lumi-platform weergegeven?

In welke taal wordt het Lumi-platform weergegeven?

Deelnameopties

Hoe maak ik een lokale account aan

Hoe maak ik een lokale account aan

Verzoek om deelname aan de vergadering

Verzoek om deelname aan de vergadering

Directe stemming

Directe stemming

Nomineer een gevolmachtigde

Nomineer een gevolmachtigde

Wens niet deel te nemen

Wens niet deel te nemen

Een voorzitter aanstellen

Een voorzitter aanstellen

Deelnameverzoek in afwachting

Deelnameverzoek in afwachting

Goedgekeurd deelnameverzoek

Goedgekeurd deelnameverzoek

Ga naar de bijeenkomst

Ga naar de bijeenkomst

SCROLL